YEL uudistuu, lisääntyvätkö kustannukset ja holhous?

Kirjoittanut: Riihimäen Tilitoimisto

Julkaistu: syys 20, 2022

Kesän tunteita herättävimpiin keskusteluihin kuului ehdottomasti mielipiteiden ja väärinymmärrysten vellonta YEL-uudistuksen ympärillä. Hallituksen esitys yrittäjien eläkelain muuttamisesta on eduskuntakäsittelyssä nyt syksyllä. Sen on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alusta.

Uudistuksen nähdään kohdistuvan erityisesti Suomen 245 000 yksin- ja pienyrittäjään. Yrittäjillä ei välttämättä ole varaa eläkemaksujen rajuun nousuun. Moni yksinyrittäjä miettiikin parhaillaan, kaatuuko oma yritystoiminta muutoksen myötä.

Kokosimme yhteen lakiuudistusesityksen puolesta- ja vastaan-näkemykset. Paneuduimme samalla lakimuutosesityksen pääkohtiin. Listaamme parhaillaan keinovalikoimaa asioista, joilla yrittäjä selviää mahdollisista muutoksista. Se julkaistaan syksyn kuluessa. Varmista, että saat tiedon asiasta esimerkiksi seuraamalla meitä Facebookissa tai LinkedInissä.

Kaavaillut YEL-muutokset sekä kritiikin kärkikohteet

Yrittäjän eläkelaki (YEL) on uudistuksen tarpeessa useasta syystä. Tärkein on kuitenkin yrittäjän eläketurvan parantaminen, sillä moni yrittäjä alivakuuttaa itsensä. Alivakuuttaminen tarkoittaa sitä, että yrittäjän työtulo suhteessa todellisen työpanoksen arvoon on aivan liian alhainen.

Muutospaineita on myös siksi, että valtion maksuosuus yrittäjien eläkkeistä on ollut kasvussa. Periaate on, että jokainen turvaa oman eläkkeensä omalla työllään riippumatta siitä, kuuluuko TyELin, eli työntekijöiden työeläkevakuutuksen, vai YELin piiriin. Yrittäjien nykytrendi itsensä alivakuuttamiseen erityisesti nuorten yrittäjien kohdalla aiheuttaa kuitenkin sen, että toimeentuloriskit siirtyvät valtion kustannettaviksi sen osuuden jälkeen, johon YEL ei riitä.

Työeläkkeen piiriin kuuluvat veronmaksajat ovat purnanneet sitä, että joutuisivat maksamaan yrittäjienkin eläkkeitä. Tilastojen valossa huoli ei ole todellinen, sillä valtion budjetista maksettavat eläkkeet (10 mrd. €) jakaantuvat seuraavasti:

  • eläkkeet 5 mrd. €
  • kansaneläkkeet 3,79 mrd. €
  • maatalousyrittäjät 0,74 mrd. €
  • yrittäjät 0,43 mrd. €
  • merimieseläkekassa 0,07 mrd. €

Yrittäjien YEL-muutosesitysten kritiikin kärjet ovat kohdistuneet siihen, että tulot alakohtaisesti tasapäistettäisiin, mikä nostaisi monen yrittäjän YEL-maksut kestämättömiin lukemiin. Toinen keskeinen vastustuksen momentti on YELin lakisääteinen pakollisuus.

Tässä muutosehdotukset pähkinänkuoressa:

1. Työtulon käsitettä tarkennetaan

Työtulolla tarkoitetaan palkkaa, jonka yrittäjän tulisi kohtuudella maksaa itselleen siten, että se on verrattavissa vastaavan ammattitaidon omaavan työntekijän palkkaan. Työtulon määrittelyn pohjana käytetään siis toimialan mediaanipalkkaa.

Tämä on keskusteluissa eniten kritisoitu muutosehdotus. Toisin kuin keskusteluissa on oletettu, muutosehdotus ei suoraviivaisesti tasapäistä eikä työtuloa määritellä jatkossakaan pelkästään toimialan mediaanipalkan perusteella.

2. Yrittäjäkohtainen harkinta säilyy

Yrittäjillä tulee olemaan yksilöllistä liikkumavaraa siis jatkossakin. Työtulon määrittelyssä otetaan alan mediaanipalkkojen lisäksi huomioon muita yrittäjän työpanoksen arvoon liittyviä tietoja, kuten

  • yrittäjän ammattitaito
  • työpanoksen määrä
  • yrittäjätoiminnan laajuus

Huom! Eläkeyhtiöt vahvistavat yrittäjien työtulot ja käyttävät niin tehdessään kokonaisharkintaa. On siis mahdollista, ettei yrittäjä voi itse määritellä lopullista YEL-tasoaan. Päätöksissä on tosin mukana muutoksenhakuohje, eli saadusta päätöksestä voi aina valittaa.

3. Työtulopäätösten perustelu entistä paremmaksi

Lakimuutoksessa edellytetään, että työtulopäätökset ja niiden pohjana käytetyt tiedot perustellaan jatkossa aiempaa paremmin. Yrittäjille eläkeyhtiöiden työtulopäätökset ovat toimeentulon näkökulmasta merkittäviä, koska työtulo vaikuttaa yrittäjän sosiaaliturvaan laajasti, ei siis pelkkään eläkekertymään. Onkin tärkeää muistaa ja ymmärtää, että oikeantasoinen työtulo on yrittäjän tulevan vanhuuseläketurvan lisäksi kaikki muukin yrittäjän sosiaaliturva. YELin perusteella määräytyvät niin sairaus- ja vanhempainpäivärahat kuin työkyvyttömyysturvakin.

Käytännössä työtulopäätösten perusteluja koskeva muutos tähtää läpinäkyvyyden lisääntymiseen työtulojen määrittelyn perusteista. 

Aika näyttää, millainen YEL-lakiuudistuksesta todellisuudessa muokkautuu. Vielä ei siis kannata lyödä yrittäjähanskoja tiskiin, vaan ottaa pieni aikalisä ja yrittää pysyä asiallisen tiedon tasalla. Nyt voi olla hyvä aika päivittää liiketalous- ja markkinointisuunnitelma sekä tarkistaa omaa yritystä koskevat kannattavuuslaskelmat. Ja tarvittaessa neuvotella vaikka oman kirjanpitäjän kanssa oman yrityksen tulevista talousnäkymistä.

Saatat pitää myös:

Asiakastyytyväisyyskysely: “Loistavaa työtä!”

Asiakastyytyväisyyskysely: “Loistavaa työtä!”

Me Riihimäen Tilitoimistossa summasimme taannoin paitsi kulunutta vuotta, myös menestymistämme ylipäänsä teettämällä loppusyksystä asiakaskyselyn. Tulokset olivat pääsääntöisesti hyviä. Avaamme tässä artikkelissa kyselyn tuloksia ja vastaamme asiakkailtamme tulleisiin avoimiin kommentteihin.

Ilahduta kirjanpitäjääsi -päivä tulee! Oletko valmis?

Ilahduta kirjanpitäjääsi -päivä tulee! Oletko valmis?

Meillä on radikaali ehdotus kaikille yrittäjille: yrittäjän kalenterin totaalinen uudistus! Koska uusien tapojen opettelu on hidasta puuhaa, aloitetaan pienin askelin. Ensimmäinen niistä on Ilahduta kirjanpitäjääsi -päivän viettäminen joka kuun 26. päivä. Merkitsethän päivämäärän heti muistiin kalenteriisi.