Paljonko laitetaan? YEL-laki uudistui vuoden 2023 alusta

Kirjoittanut: Riihimäen Tilitoimisto

Julkaistu: tammi 11, 2023

Yrittäjän eläkelain eli YELin lakiuudistuksen herättämän keskustelun perusteella syntyy käsitys, että lakiin tehtiin vuoden alusta isoja muutoksia. Siitä ei kuitenkaan ole kysymys. Lakia täsmennettiin yrittäjien turvan parantamiseksi. Lisäksi yrittäjän työtulon määrittely eri eläkeyhtiöissä haluttiin yhdenmukaistaa.

Lakimuutoksen taustalla on yrittäjien taipumus alivakuuttaa itsensä. Harvan yrittäjän työtulo on vastannut työpanoksen todellista arvoa. Yrittäjän sosiaali- ja eläketurva on siten jäänyt pahasti jälkeen palkansaajien turvasta.

Mikä siis muuttui? Entä mitä se tarkoittaa yksittäiselle yrittäjälle, juuri sinulle?

Puhutaan rahasta (YEL-maksu)

Yrittäjien suurin huolenaihe on ollut se, että työtulo ja siten YEL-maksun suuruus määräytyisivät lakimuutoksen jälkeen yksistään toimialan mediaanipalkan perusteella. Tämä tarkoittaisi:

 • parturi-kampaajalle keskipalkan (2 388 €/kk vuonna 2021) mukaan 575 €/kk suuruista vakuutusmaksua tai aloittavalle yrittäjälle 449 €/kk (alennus 22% ensimmäiset 4 vuotta)
 • kosmetologin keskipalkan (2 490 €/kk vuonna 2021) mukaan 600€/kk suruista vakuutusmaksua tai aloittavalle yrittäjälle 468 €/kk
 • sähköasentajalle keskipalkan (2 788 €/kk vuonna 2021) mukaan 672 €/ll suuruista vakuutusmaksua tai aloittavalle yrittäjälle 524 €/kk

Nämä esimerkit ovat suuntaa-antavia, sillä ikä ja kertyneen työeläkkeen määrä vaikuttavat myös YEL-vakuutuksen maksujen suuruuteen.

Yrittäjän pulmana, varsinkin varhaisina vuosina tai poikkeustilanteissa (korona, inflaatio…), on se, että tulot tuppaavat jäämään kauas alan keskipalkoista. Lakisääteinen YEL on usein yksi niitä viimeisiä asioita, joihin rahaa tuntuisi irtoavan.

 

 

Puhutaa lisää rahasta (yrittäjän työtulo)

Yrittäjän on jatkossa hyvä tietää seuraavat asiat: Mitä lakimuutos tarkoittaa oman YEL-maksun osalta? Miten työtulo jatkossa määritellään? Miten yrittäjä voi itse vaikuttaa työtulonsa laskutapaan? Miten YEL-työtulo tarkistetaan? Annamme alla vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin.

1. Lakimuutos ja yrittäjän oma YEL-maksu

Vuoden 2023 YEL-maksu määräytyy seuraavasti:

 • 24,1% työtulosta, poislukien 53 – 62-vuotiaat ja aloittavat yrittäjät
 • 53 – 62-vuotiaille 25,6% työtulosta
 • aloittaville yrittäjille 22% työtulosta ensimmäiset 4 vuotta

Minimityötulolla YEL-maksu on vuositasolla reilut 2 000 euroa, aloittavan yrittäjän alennuksella noin 1600 euroa vuodessa. Jos vuosimaksu jaetaan eriin, vakuutusmaksukorko (2,45%) nostaa maksua hieman.

YEL-työtulon minimiksi vuonna 2023 on määritelty 8 575,45 € (vuositasolla).

2. Työtulon määrittely – itse vai keskipalkkojen mukaan

Vaikka lakimuutos edellyttää toimialan keskimääräisten palkkatietojen käyttämistä, työtulon määrittelyyn käytetään myös muita tietoja. Työtulon määrittämisen yhteydessä puhutaankin kokonaisarviosta. Alan keskivertotulon eli mediaanipalkan ohella arvioidaan yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa (kokenut vai kokematon) sekä yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavia tietoja.

Keskeistä on lakimuutoksen jälkeenkin työtuloa arvioitaessa se, että sen on vastattava kohtuullista palkkaa. Jos sinun tilallesi palkattaisiin yhtä ammattitaitoinen työntekijä kuin olet itse, paljonko maksaisit hänelle palkkaa? Paljonko maksaisit itsellesi palkkaa, jos et olisi yrittäjänä oma työnantajasi?

Huom! Jos yrittäjä itse ilmoittaa eläkeyhtiölle ansaitsevansa vuositasolla minimityötulon, eläkeyhtiö voi lisätä maksua yhdellä korotuskerralla enintään 85 €/kk.

3. Yrittäjän vaikutusmahdollisuudet työtulon laskutapaan

Yrittäjän työtulon määrittely on itse asiassa myös ennen lakimuutosta ollut eläkeyhtiön, ei yrittäjän itsensä, tehtävä. Yrittäjää kuitenkin kuullaan prosessin jokaisessa vaiheessa. Yrittäjä arvioi edelleen itse oman kohtuullisen vuosipalkkansa, arvioi oman työnsä määrän ja arvon. Eläkeyhtiön työtulosuosituksen yrittäjä voi ylittää tai alittaa enintään 30 prosentilla.

YEL-maksuja voi ja kannattaa tarkistaa tilanteiden muuttuessa. Eläkeyhtiön päätöksiin voi lisäksi aina hakea muutosta, kunhan sen tekee ohjeiden mukaisesti ja määräajassa (1 kk sisällä päätöksestä).

4. Yrittäjän YEL-työtulojen tarkistaminen

Lakiuudistuksen mukaan yrittäjän työtuloa tarkistetaan säännöllisesti yritystoiminnan aikana kolmen vuoden välein. Työtulo pyritään näin pitämään ajan tasalla suhteessa liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin.

Työtulojen tarkistaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että eläkeyhtiö tekee yrittäjälle ehdotuksen uudesta työtulosta. Yrittäjä voi antaa selvityksen, mikäli ehdotus ei ole yrittäjän tilanteen tasalla. Tarkistusehdotusta ei tehdä, mikäli

 • yrittäjän työtulo vastaa jo uuden ehdotuksen tasoa
 • yrittäjä on oma-aloitteisesti tehnyt muutoksen työtuloon

Työtulojen tarkistamisen 3-vuotiset syklit käynnistetään seuraavasti:

 • työtulot alle 15 000 e/vuosi, tarkistusvuosi 2023
 • työtulot alle 25 000 e/vuosi, tarkistusvuosi 2024
 • työtulot yli 25 000 e/vuosi, tarkistusvuosi 2025

Työtulojen tarkistaminen ylöspäin on porrastettu siten, että ensimmäisen tarkistuskerran nousu voi olla enintään 4 000 euroa. Kahden tarkistuskierroksen yhteisnousu voi olla enintään 8 000 euroa.

Käytännössä suurin mahdollinen tarkistus ylöspäin tarkoittaa yrittäjälle ensimmäisen tarkistuskierroksen jälkeen noin 80 e/kk korkeampia YEL-maksuja.

Muistathan, että YEL-maksun voi vähentää verotuksessa.

Onko sinulla kysyttävää työtulojen määrittelystä tai YEL-maksujesi suuruudesta? Ota rohkeasti yhteyttä! Lisätietoja lakimuutoksen vaikutuksista juuri sinun yrittäjyyteesi saat eläkevakuutusyhtiöstäsi. Alustavia laskelmia voit tehdä erilaisissa laskureissa, kuten tässä Ilmarisen YEL-laskurissa.

Saatat pitää myös:

Asiakastyytyväisyyskysely: “Loistavaa työtä!”

Asiakastyytyväisyyskysely: “Loistavaa työtä!”

Me Riihimäen Tilitoimistossa summasimme taannoin paitsi kulunutta vuotta, myös menestymistämme ylipäänsä teettämällä loppusyksystä asiakaskyselyn. Tulokset olivat pääsääntöisesti hyviä. Avaamme tässä artikkelissa kyselyn tuloksia ja vastaamme asiakkailtamme tulleisiin avoimiin kommentteihin.

YEL uudistuu, lisääntyvätkö kustannukset ja holhous?

YEL uudistuu, lisääntyvätkö kustannukset ja holhous?

Kesä kuumensi yrittäjät YEL-uudistusta koskevaan keskusteluun. Vaikka aihe on sittemmin viilentynyt muiden uutisten alle, se ei ole kadonnut mihinkään vaan etenee eduskunnassa aikataulun mukaisesti. Kokosimme yhteen yrittäjiä koskevien muutosten ja keskustelujen pääkohdat. Jottei totuus unohtuisi.

Ilahduta kirjanpitäjääsi -päivä tulee! Oletko valmis?

Ilahduta kirjanpitäjääsi -päivä tulee! Oletko valmis?

Meillä on radikaali ehdotus kaikille yrittäjille: yrittäjän kalenterin totaalinen uudistus! Koska uusien tapojen opettelu on hidasta puuhaa, aloitetaan pienin askelin. Ensimmäinen niistä on Ilahduta kirjanpitäjääsi -päivän viettäminen joka kuun 26. päivä. Merkitsethän päivämäärän heti muistiin kalenteriisi.