Miten tunnistat hyvän kirjanpitäjän?

Kirjoittanut: Niina

TJ, asiantuntija KLT
Julkaistu: kesä 17, 2021

Havahduimme hiljattain siihen, että jotkut kirjanpitäjät saattavat kysellä perusasioita Facebookin kirjanpitäjille tarkoitetuissa ryhmissä. Siis ihan peruskirjausten tekemisestä lähtien.

Vaikka taloushallinto ja kirjanpitoala ovat tarkkaan säädeltyjä ihan lakeja myöden, tilitoimiston perustamiseen tai kirjanpitäjäksi ryhtymiseen ei tarvita lupia eikä todistuksia, siis viranomaisten puolesta. Siksi listasimme viisi asiaa, joista tunnistat hyvän ja luotettavan kirjanpitäjän tai tilitoimiston.

Valitse kirjanpitäjä, joka täyttää nämä 5 kriteeriä

1. Valitse Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto ja/tai KLT-kirjanpitäjä

Meille on tärkeää, että Riihimäen Tilitoimisto on auktorisoitu. Se nimittäin tarkoittaa sitä, että Taloushallintoliitto tarkkailee toimintaamme eli asiakkaamme voivat luottaa taloushallintomme korkeaan tasoon ja oikeellisuuteen. Raportoimme oman taloustilanteemme Taloushallintoliitolle vuosittain. Lisäksi liitto tekee meille tilitoimistotarkastuksen viiden vuoden välein.

Hyvänä nyrkkisääntönä tilitoimistoa valittaessa voi pitää sitä, että tilitoimisto on Taloushallintoliiton jäsen ja että tilitoimistossa on ainakin yksi KLT-kirjanpitäjä. KLT-tutkinnon suorittaminen on merkki rautaisesta laskenta- ja vero-osaamisesta. Se on edellytys Taloushallintoliiton jäsenyyteen ja se edellyttää tutkinnon suorittajalta jatkuvaa ammattitaidon päivittämistä ja ylläpitoa.

2. Tarkista, että kirjanpitäjäsi hoitaa omat talousasiansa esimerkillisesti

Uusi asiakkaamme pyysi edelliseltä kirjanpitäjältään tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyn. Hänelle toimitettiin kaksi tuloslaskelmaa. Kävi myös ilmi, ettei kyseinen tilitoimisto ole raportoinut omaa edellistä tilinpäätöstään.

Jos tilitoimiston omat raha-asiat ovat retuperällä, miten arvelet yrittäjän taloushallintosi käyvän? Asiakastiedoista voit tarkistaa, että tilitoimistosi on hoitanut kuntoon kaikki omat velvoitteensa. Myös selkeään alihinnoitteluun suhteessa alan keskihintoihin on syytä suhtautua suurella varauksella. Alihinnoittelu on merkki siitä, etteivät kirjanpitäjän omat kannatuslaskelmat ole kunnossa, mikä voi johtaa nopeaan hintojen nousuun lähitulevaisuudessa.

3. Hyvällä kirjanpitäjällä on aitoa kiinnostusta taloushallintoa kohtaan

Verottajan ohjeiden ja taloushallintoa koskevien lakien lukeminen ja tulkitseminen ei ole meidän mielestämme tylsää, päinvastoin. Parhaat tulkinnat ovat yhdistelmä luovuutta ja osaamista. Yleensä asiakkaidemme eduksi.

4. Hyvä kirjanpitäjä tietää osaamisensa rajat

Kirjanpitäjän hommassa on oikeastaan mahdotonta tietää kaikkea kaikesta. Siten on tärkeää, että kirjanpitäjäsi osaa ja uskaltaa sanoa, milloin ei tiedä jotain asiaa. Asiat nimittäin voi usein tarkistaa, ja ammattitaitoinen kirjanpitäjä tietää, että mistä. Mutu-tiedon ja väärien neuvojen antaminen sekä omien mahdollisten virheiden peittely käy yleensä yrittäjäasiakkaalle aivan liian kalliiksi.

5. Selkeä sopimus on kaiken A ja O

Hyvä kirjanpitäjä tekee selkeän ja läpinäkyvän, kirjallisen sopimuksen, joka käydään huolellisesti läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

On hyvä muistaa, että viime kädessä vastuu kirjanpidon järjestämisestä on yrittäjällä itsellään. Siksi auktorisoidun tilitoimiston ja KLT-kirjanpitäjän valinta kannattaa.

Varmista sinä itsellesi varmasti ammattitaitoinen kirjanpitäjä! Ota yhteyttä jo tänään.

 

Saatat pitää myös:

Asiakastyytyväisyyskysely: “Loistavaa työtä!”

Asiakastyytyväisyyskysely: “Loistavaa työtä!”

Me Riihimäen Tilitoimistossa summasimme taannoin paitsi kulunutta vuotta, myös menestymistämme ylipäänsä teettämällä loppusyksystä asiakaskyselyn. Tulokset olivat pääsääntöisesti hyviä. Avaamme tässä artikkelissa kyselyn tuloksia ja vastaamme asiakkailtamme tulleisiin avoimiin kommentteihin.

YEL uudistuu, lisääntyvätkö kustannukset ja holhous?

YEL uudistuu, lisääntyvätkö kustannukset ja holhous?

Kesä kuumensi yrittäjät YEL-uudistusta koskevaan keskusteluun. Vaikka aihe on sittemmin viilentynyt muiden uutisten alle, se ei ole kadonnut mihinkään vaan etenee eduskunnassa aikataulun mukaisesti. Kokosimme yhteen yrittäjiä koskevien muutosten ja keskustelujen pääkohdat. Jottei totuus unohtuisi.

Ilahduta kirjanpitäjääsi -päivä tulee! Oletko valmis?

Ilahduta kirjanpitäjääsi -päivä tulee! Oletko valmis?

Meillä on radikaali ehdotus kaikille yrittäjille: yrittäjän kalenterin totaalinen uudistus! Koska uusien tapojen opettelu on hidasta puuhaa, aloitetaan pienin askelin. Ensimmäinen niistä on Ilahduta kirjanpitäjääsi -päivän viettäminen joka kuun 26. päivä. Merkitsethän päivämäärän heti muistiin kalenteriisi.