Kirjanpitäjä auttaa aloittavan yrittäjän yli karikoiden

Kirjoittanut: Niina

TJ, asiantuntija KLT
Julkaistu: kesä 13, 2019

Jokainen yrittäjä tarvitsee kirjanpitäjää – yritysmuodosta riippumatta. Yritystoimintaa aloitettaessa ei useinkaan tule ajatelleeksi, että yritysmuodon, yhtiön toimialan ja nimen miettimisen ohessa tilitoimistoon pitäisikin ehkä olla yhteydessä hyvissä ajoin jo ennen yrityksen perustamista.

Ensimmäiseksi on kuitenkin ratkaistava oma yritysmuoto, sillä eri yhtiömuodot edellyttävät hieman erilaista kirjanpitoa. On ratkaistava, mikä yritysmuoto tukee parhaiten juuri omaa liiketoimintaa. Liiketoiminnan laajuus, vastuut, päätöksenteko ja verotus vaikuttavat kaikki yritysmuodon valintaan. Riskit, velvoitteet, pääoman tarve ja voiton käyttö tulee miettiä tarkoin. Lisäksi on olemassa koko joukko toimialakohtaisia erityisehtoja liiketoiminnan harjoittamiselle. Esimerkiksi ravintola- ja kuljetusala edellyttävät erilaisten lupien hankintaa.

Viisi yritysmuotoa liiketoiminnan harjoittamiseen

Suomi on matalan kynnyksen yrittäjyyden maa. Esimerkiksi toiminimen voi perustaa helposti ja nopeasti YTJ:n (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän) verkkopalvelussa tai Y3-lomakkeella.

Uudelle yrittäjälle tarjolla olevat yritysmuodot ovat:

  • toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • osakeyhtiö
  • kommandiittiyhtiö
  • avoin yhtiö
  • osuuskunta

Suomen suosituin yhtiömuoto on osakeyhtiö. Toiseksi suosituimman paikkaa pitää toiminimiyrittäjyys. Myös kevytyrittäjyydestä puhutaan nykyisin paljon. Siinä ei tosin välttämättä ole kyse varsinaisesta yrittäjyydestä, vaan siitä, että yksityishenkilö toimii yrittäjämäisesti ulkoistamalla yritysbyrokratian laskutuspalvelulle, kuten Ukko.fi. Kevytyrittäjänä voi myös toimia toiminimellä.

Kevytyrittäjyyttäkin harkitsevan on hyvä kysyä neuvoja tilitoimistosta saadakseen apua seuraavien asioiden arvioimisessa:

  • kannattaako olla kevytyrittäjä toiminimellä vai ilman?
  • mitä kevytyrittäjän voi ja mitä ei voi tehdä (esim. hankinnat)?
  • milloin laskutuspalvelut käyvät kirjanpitäjää kalliimmaksi?

Aloittavan yrittäjän helpoin tapa: toiminimi

Toiminimi on yksinkertaisin yritysmuoto. Sekä sen perustaminen että lopettaminen ovat helppoja. Sähköinen perustamismaksu on 60€. Toiminimiyrittäjyys sopii hyvin aloittavalle, pienyrittäjälle, sivutoimiselle yrittäjälle tai sille, joka haluaa kokeilla oman liikeidean toimivuutta.

Toiminimiyrittäjä vastaa kaikesta päätöksenteosta. Hän myös kantaa vastuut ja riskit yksin itse, henkilökohtaisesti. Vastuisiin kuuluvat mm. kirjanpito ja verotus. Vaikka kirjanpitovelvollisten on lähtökohtaisesti pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, ammatin- ja liikkeenharjoittajan on mahdollista pitää kirjanpitonsa yhdenkertaisena.

Henkilöyhtiönä toiminimi on yritykseltään osakeyhtiötä epäedullisempi, jos liiketoiminta on suurta. Vähintään 80% toiminimen tuloksesta käsitellään nimittäin yrittäjän henkilökohtaisena tulona. Sen verotus on siten progressiivisen ansiotuloverotuksen mukaista.

Avoin ja kommandiittiyhtiö panevat luottamuksen testiin

Avoimeen (AY) ja kommandiittiyhtiöön (KY) tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä. Näissä yhtiömuodoissa tarvitaan ehdotonta luottamusta yhtiömiesten välillä, sillä he ovat henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Pahimmillaan yksi yhtiömies voi tehdä päätöksiä, joista muut jäävät vastuunkantajiksi. Toisaalta asioista sopiminen ja päätöksenteko ovat hyvinkin vapaita. Avoimet ja kommandiittiyhtiöt ovat usein esimerkiksi perheyrityksiä.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat toiminimen tavoin henkilöyhtiöitä. Ne ovat byrokratialtaan osakeyhtiötä ja osuuskuntaa selkeämpiä pyörittää, mutta perustajien henkilökohtainen rahallinen riski on niissä suuri, koska yhden perustajan ottamat velat lankeavat myös kaikkien muiden kuin perustajien vastattavaksi.

Osuuskunta ei ehkä sovi yrittäjälle

Osuuskunnat eivät tavoittele taloudellista voittoa, vaan niiden tehtävä on palvella jäsenistöään ja tarjota näille erilaisia etuja. Osuuskuntakin harjoittaa kuitenkin taloudellista toimintaa ja on siten kirjanpitolain edellyttämällä tavalla kirjanpitovelvollinen.

Osuuskunta on hyvä esimerkki siitä, miten kaikki yritysmuodot hyötyvät kirjanpidosta. Kirjanpitoa voidaan ajatella toiminnan rekisteröimisenä siten, että kannattavuuden seuraaminen on mahdollista. Tehokas toiminta edellyttää osuuskunnallekin etukäteissuunnittelua ja tarkkoja talouslaskelmia. Kirjanpidon avulla voidaan jälkikäteen arvioida, ollaanko pysytty budjetissa ja saavutettu asetetut tavoitteet. Budjettivertailu on myös hyvä tapa todeta toiminnan vahvuudet ja heikkoudet ja ryhtyä toimenpiteisiin heikkouksien karsimiseksi.

Osakeyhtiö on oikeushenkilö

Osakeyhtiötä suositaan yritysmuotona siitä huolimatta, että siinä on muita yhtiömuotoja enemmän hallinnollisia velvoitteita. Osakeyhtiö on itsessään oikeushenkilö, joten osakkeenomistajien vastuu yrityksen vastuista ja velvoitteista on muita yritysmuotoja rajoitetumpi.

Osakeyhtiön päätöksenteko on enemmistöpäätösten tekoa. Omistusta voidaan muuttaa ostamalla ja myymällä yrityksen osakkeita. Osuuksien myynti mahdollistamaa samalla toiminnan rahoittamisen. Tällaista rahoitusmahdollisuutta ei muissa yritysmuodoissa ole.

Osakeyhtiö sopii yritysmuotona niille, jotka tavoittelevat toiminnallaan vähintään maltillista kasvua. Se voi olla kannattava yritysmuoto yksinyrittäjällekin silloin, kun liikevaihto on suurta. Perustamismaksu verkossa on 275€, paperi-ilmoituksella 380€. 1.7.2019 poistui vaatimus 2500 euron osakepääomasta yrityksen perustamisvaiheessa.

Aloittavalla yrittäjällä riittää pohdittavaa. Vaikka yrittäjien on tärkeää ymmärtää kirjanpidon keskeisimmät asiat itse, hyvä kirjanpitäjä auttaa kirjanpidon lisäksi myös muissa asioissa, kuten verotuksessa.

Kirjanpitäjän tai tilitoimiston valintaa ei kannata jättää siihen, kun yritys on perustettu, rekistereihin on ilmoittauduttu ja verottaja kyselee jo ensimmäisen alv-ilmoituksen perään. Monta karikkoa voi välttää jo yrityksen alkutaipaleella, kunhan uskaltaa rohkeasti kysyä neuvoa.

Saatat pitää myös:

YEL uudistuu, lisääntyvätkö kustannukset ja holhous?

YEL uudistuu, lisääntyvätkö kustannukset ja holhous?

Kesä kuumensi yrittäjät YEL-uudistusta koskevaan keskusteluun. Vaikka aihe on sittemmin viilentynyt muiden uutisten alle, se ei ole kadonnut mihinkään vaan etenee eduskunnassa aikataulun mukaisesti. Kokosimme yhteen yrittäjiä koskevien muutosten ja keskustelujen pääkohdat. Jottei totuus unohtuisi.

Ilahduta kirjanpitäjääsi -päivä tulee! Oletko valmis?

Ilahduta kirjanpitäjääsi -päivä tulee! Oletko valmis?

Meillä on radikaali ehdotus kaikille yrittäjille: yrittäjän kalenterin totaalinen uudistus! Koska uusien tapojen opettelu on hidasta puuhaa, aloitetaan pienin askelin. Ensimmäinen niistä on Ilahduta kirjanpitäjääsi -päivän viettäminen joka kuun 26. päivä. Merkitsethän päivämäärän heti muistiin kalenteriisi.